ЗА КАНТОРАТА

Образование

Завършила съм през 2014 г. магистър по право с диплома и грамота за отличен успех в Русенски Университет „Ангел Кънчев”.

На 13.11.2014г. след успешно положени изпити пред Министерството на правосъдието придобих юридическа си правоспособност.
През 2015 г., с Решение на Адвокатски съвет бях приета и вписана
в Адвокатска Колегия – гр. Русе.

През март 2023 г. преминах обучение към Професионалната Асоциация на Медиаторите за България и положих изпити за сертифициран медиатор , като към настоящия момент съм вписана и в Единния регистър на Медиаторите в България.

В продължение на 8 години успешно упражнявам адвокатската професия както на територията на гр. Русе, така и в цялата страна. Сферите на дейност, които практикувам са в областта на гражданско, облигационно, семейно, наследствено, трудово, търговско, административно и наказателно право.

В работата си винаги се стремя към най-доброто комплексно обслужване на клиентите си, като за целта работя в партньорство с едни от най-добрите професионалисти, както на територията на страната, така и в чужбина.

Партньори

В работата си винаги се стремя към най-доброто комплексно обслужване на клиентите си, като за целта работя в партньорство с едни от най-добрите професионалисти, както на територията на страната, така и в чужбина.

адв. Сияна Великова Пенчева
адв. Сияна Великова Пенчева

Собственик

Адвокат Сияна Великова Пенчева практикува в сферата на граждаското и семейното право повече от 10 години.

адв. Виктория Стойчева

адв. Виктория Стойчева

Партньор

Адвокат Стойчева практикува в сферата на корпоративното търговско право в гр. Русе повече от 10 години.

адв. Елис Гайтанова

адв. Елис Гайтанова

Партньор

Адвокат Гайтанова практикува на територията на Република Германия, гр. Хамбург

Теодора Стефанова

Теодора Стефанова

Счетоводител

Теони ЕООД е счетоводна кантора с над 20 години опит в сферата на счетоводните и одиторските дейности в гр. Русе.

адв. Красимира Билева

адв. Красимира Билева

Адвокат Красимира Билева практикува на теритотията на гр. София

Правна кантора IES

Правна кантора IES

партньор

Правна кантора IES е специализирана в сферата на застрахователното право в гр. София.