ЗА КАНТОРАТА

Образование

Завършила съм през 2014 г. магистър по право с диплома и грамота за отличен успех в Русенски Университет „Ангел Кънчев”.

На 13.11.2014г. след успешно положени изпити пред Министерството на правосъдието придобих юридическа си правоспособност.
През 2015 г., с Решение на Адвокатски съвет бях приета и вписана
в Адвокатска Колегия – гр. Русе.

През март 2023 г. преминах обучение към Професионалната Асоциация на Медиаторите за България и положих изпити за сертифициран медиатор , като към настоящия момент съм вписана и в Единния регистър на Медиаторите в България.

В продължение на 8 години успешно упражнявам адвокатската професия както на територията на гр. Русе, така и в цялата страна. Сферите на дейност, които практикувам са в областта на гражданско, облигационно, семейно, наследствено, трудово, търговско, административно и наказателно право.

В работата си винаги се стремя към най-доброто комплексно обслужване на клиентите си, като за целта работя в партньорство с едни от най-добрите професионалисти, както на територията на страната, така и в чужбина.

Партньори

В работата си винаги се стремя към най-доброто комплексно обслужване на клиентите си, като за целта работя в партньорство с едни от най-добрите професионалисти, както на територията на страната, така и в чужбина.

адв. Сияна Великова Пенчева
адв. Сияна Великова Пенчева

Собственик

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget dignissim quam. Nam posuere velit vitae ultricies commodo.

Теменужка Козарева

Теменужка Козарева

нотариус

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget dignissim quam. Nam posuere velit vitae ultricies commodo.

адв. Елис Гайтанова

адв. Елис Гайтанова

Партньор

Адвокат Гайтанова практикува на територията на Република Германия, гр. Хамбург

Теодора Стефанова

Теодора Стефанова

Счетоводител

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget dignissim quam. Nam posuere velit vitae ultricies commodo.

адв. Красимира Билева

адв. Красимира Билева

Адвокат Красимира Билева практикува на теритотията на гр. София

IES

IES

партньор

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget dignissim quam. Nam posuere velit vitae ultricies commodo.