Статии и публикации

blog

Тук ще откриете отговори на казуси, с които се сблъскваме най-често в ежедневието си.

Домашно насилие – какво представлява, как да го разпознаем и защитим

Всяка 3-та жена в България и Европа е жертва на домашно насилие! Какво представлява домашното насилие, в какво се изразява, как мога да…

Задължителна регистрация в НАП на всеки онлайн магазин!

НАП вече създава и поддържа регистър на електронните търговци. Промените, касаещи задължителната регистрация на електронните магазини вече са факт с приемането на измененията…

Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Какво представлява фигурата на Длъжностното лице по защита на личните данни (DPO или data protection officer)? Общият  Регламент за защита на личните данни…

GDPR или Общият Регламент за защита на лични данни на физическите лица

Какво е GDPR, кой попада под обхвата му, кои данни са лични и какво представлява обработването на лични данни, кога е необходимо съгласие…

При укриване на данъци отговорност могат да носят счетоводителите, пълномощниците и други лица, различни от търговеца!

При укриване на данъци отговорност могат да носят счетоводителите, пълномощниците и други лица, различни от търговеца! Така наречените данъчни престъпления са уредени в…

Глобите от КАТ се погасяват с две години давност!!!

Глобата е вид административно наказание по смисъла на чл. 13, б. „б” ЗАНН, което се налага с наказателно постановление за извършено административно нарушение….

Вече е факт!!! Държавата носи отговорност за постановени незаконосъобразни Наказателни постановления!

ЗОДОВ (законът за отговорността на държавата и общините за вреди) предвижда, че направените адвокатски разноски в производствата по обжалване на Наказателни постановления пред…