Сключване на брак в чужбина

Гражданско право

Как мога да сключа брак в чужбина? Какви документи са ми необходими? Трябва ли да се върна в България, за да си издам всички необходими документи? Как да регистрирам брака си в България и в какъв срок?

Отговорите на тези и много други въпроси по темата ще откриете по-долу в статията.

Доказателства за това, че за любовта няма граници са все по-често сключените бракове в чужбина. За да сбъднем обаче мечтата си, трябва да знаем каква е процедурата по сключването на брака, какви документи са ни необходими и как можем да се снабдим с тях.

Като специалист в тази област ще ви запозная с отговорите на всички поставени въпроси.

Как мога да сключа брак в чужбина?

Българските граждани могат да сключат брак в чужбина пред българско консулско длъжностно лице.

  • Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това.
  • Брак между български гражданин и чужд гражданин може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава и отечественото право на чуждия гражданин допускат това.
  • Всеки български гражданин, който желае да сключи брак в чужбина, пред български дипломатически/консулски представител, е препоръчително да информира консулското длъжностно лице за наличието и на друго гражданство освен българско гражданство (в противен случай, би могло да доведе до непризнаване на брака, и съответно до създаването на проблеми при неговата регистрация, в чуждата държава, чийто гражданин е също така българския гражданин). 

Какви документи са ми необходими?

  • медицинско удостоверение;
  • удостоверение за раждане;
  • документ за самоличност – на бъдещите съпрузи и свидетелите;
  • удостоверение за семейно положение, издадено от общината по постоянен адрес в Република България (препоръчително);
  • декларации, които лицата попълват преди брачната церемония;
  • При брак между български гражданин и чужд гражданин, чуждият гражданин освен посочените по-горе документи, представя и документ, че отечественото му право допуска брак в българското представителство, и този брак ще бъде признат в родината му.

Лицата, желаещи да сключат брак в чужбина пред български дипломатически или консулски представител задължително следва да осъществят контакт с българското представителство, което ще определи дата и час на брачната церемония. Също така лицата задължително следва да се информират от консулското длъжностно лице за евентуални допълнителни документи, които следва да бъдат представени, съгласно българското и чуждо законодателство, както и законодателството на трета страна, при необходимост. 

Трябва ли да се върна в България, за да си издам всички необходими документи?

Важно е да знаете, че НЕ Е НЕОБХОДИМО да се върнете в България, за да издадете необходимите си документи за сключване на брак, нужно е само да упълномощите адвокат, който да ви задвижи документите оттук.

Как да регистрирам брака си в България и в какъв срок?

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от чуждестранен местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба за извършване на регистрация на събитието по посочен от тях постоянен адрес в България.

Ако документът за брак произхожда от държава, страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, по която Конвенция страна е и Република България, то в тези случаи чуждестранния акт за брак следва да бъде снабден със заверка „апостил”.

Гражданското събитие „брак” може да бъде регистрирано в Република България и в случаите, когато за сключения брак е издадено многоезично извлечение от акта за брак на съпрузите.

Общинският орган по гражданско състояние в Република България, който ще извърши регистрация на гражданското събитие и вписването му в Регистъра на населението, може да изиска превод на многоезичното извлечение. Заверката на подписа на българския преводач се прави от български нотариус.

Отново – важно е да знаете, че за регистрирането на брака в България, няма дае необходимо личното ви присъствие, достатъчно е да упълномощите адвокат, който ще извърши регистрацията от ваше име.

Статията е обект на авторски права, не представлява правен съвет или консултация, за консултация, моля да се свържете за индивидуална такава.

Адвокат Сияна Великова

Тагове :

Гражданско право

Сподели с приятели

Имате някакви въпроси?

Чувствайте се свободни да се свържете с нас на посоченият имейл и телефон, или чрез формата за контакт