Задължителна регистрация в НАП на всеки онлайн магазин!

Данъчно право

НАП вече създава и поддържа регистър на електронните търговци.

Промените, касаещи задължителната регистрация на електронните магазини вече са факт с приемането на измененията и допълненията в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г.

На 28.09.2018г., в Държавен вестник са обнародвани измененията и допълненията в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Кои са измененията, които засягат търговците с електронен магазин?
В Наредбата е създадена нова глава седма „г“ с нови членове – чл.52м и 52н, които обхващат изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Лицата, които извършват продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използват собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП (https://inetdec.nra.bg/), съгласно Приложение № 33.

Информацията се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.

При промяна на данните на търговеца или при прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, актуалната информация за всяко обстоятелство се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

Сроковете за съхранение са важни, тъй като касаят Политиката ви за защита на лични данни

Каква информация трябва да подадат към НАП електронните търговци?
Информацията, която трябва да се подаде от лицата, извършващи онлайн продажби, се състои от:

  1. име на електронния магазин
  2.  домейн на електронния магазин
  3. данни за връзка с лицето, което извършва продажби от електронния магазин

Ако използвате абонаментна услуга за предоставяне на онлайн платформа за продажби, необходимо е да приложите следната информация:

  1. наименование на онлайн платформата
  2. уеб адрес на онлайн платформата
  3. данни на оператора на онлайн платформата

Ако имате собствен електронен магазин трябва да посочите данни за контакт на собственика на домейна.

НАП се интересуват и къде е хостингът на вашия електронен магазин и кой извършва поддръжка на магазина – за всичко това трябва да декларирате фирмените данни на вашия партньор, както и да опишете вида на използваната хостинг услуга.

Също така, трябва и да бъде посочена локацията на базата данни – на собствен сървър, на сървър на хостинг компания или на облачна услуга.

Необходимо е да се създаде вид на продаваните стоки/услуги по подробна номенклатура на продаваните стоки, тъй като тя също трябва да бъде описана в приложението при регистрация на вашия електронен магазин.

Трябва да бъдат датирани в приложението началото и прекратяването на работата на електронния магазин, както и подаването на информацията към НАП.

Статията не представлява правен съвет или консултация, за консултация, моля да се свържете за индивидуална такава.

Адвокат Сияна Великова

Тагове :

Данъчно право

Сподели с приятели

Имате някакви въпроси?

Чувствайте се свободни да се свържете с нас на посоченият имейл и телефон, или чрез формата за контакт